SENATORIUM BRNO - VIVIDUS (Vividus Medical)

Terezy Novákové 62b
621 00 Brno

Na mapě

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

           

SENATORIUM BRNO – Vividus Medical 

Jsme moderní nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí. Svým pacientům zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle Zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 9, písm. d), odbornost 9H9. Plně si uvědomujeme zodpovědnost, kterou na sebe opatrováním členů vaší rodiny přebíráme. U nás se vašim blízkým dostane té nejkvalitnější a nejodbornější péče v přátelském a rodinném prostředí.

V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI VIDÍME BUDOUCNOST 

Snažíme se našim klientům co nejvíce usnadnit životní situaci, do které se může dostat každý z nás. Ať už úrazem, po operaci, těžkou nemocí, či únavou a vyčerpáním. Proto klademe tak velký důraz na ošetřovatelství, kterému přikládáme podobný význam jako péči léčebné, diagnostické a preventivní. 

K pacientovi se chováme vždy s respektem a uznáváme jeho individuální požadavky. Abychom zajistili tu nejkvalitnější péči vedoucí k navrácení zdraví či zmírnění fyzické i psychické bolesti, spolupracujeme s lékaři, odbornými a zdravotnickými pracovníky, ale také přímo s nemocnými a jejich nejbližšími. Jsme přesvědčeni, že u nás pacienti i jejich rodinní příslušníci naleznou vše, co od zařízení tohoto typu očekávají. 

K dispozici je jim 90 lůžek rozdělených do dvou identických oddělení. V souladu s požadavky zdravotních pojišťoven je v našem zařízení přítomnost lékaře zajištěna během pracovních dnů v dopoledních hodinách. Ošetřovatelskou péči poskytuje 24 hodin denně nelékařský zdravotnický personál (všeobecná a praktická sestra, ošetřovatelé a sanitáři). 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME NAŠIM PACIENTŮM 

 • Nepřetržitá lůžková péče zkušeného zdravotnického personálu pod lékařským vedením. 
 • 2 a 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizorem, wi-fi a lednicí. 
 • Nadstandardní přístup k uspokojování individuálních potřeb pacientů. 
 • Aktivizační činnosti pod vedením kvalifikovaných odborníků. 
 • Maximální podpora soběstačnosti klientů. 
 • Vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta. 
 • Pravidelný pitný režim. 
 • Fyzioterapeut. 
 • Neplacené parkoviště v areálu nemocnice. 

VYBAVENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ 

 • Sociální zařízení na každém pokoji. 
 • Lednice na pokoji. 
 • Televizní přijímač na pokoji. 
 • Drátové i bezdrátové připojení k internetu zdarma. 
 • Moderní elektricky polohovatelná lůžka s pasivní či aktivní antidekubitní matrací. 
 • Vysoká i nízká chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací pomůcky. 

REHABILITAČNÍ PÉČE (S OHLEDEM NA ZDRAVOTNÍ STAV) 

 • Polohování – antalgické, korekční, či dle diagnóz (např. po CMP). 
 • Vertikalizace (sed, stoj, posazování do křesla, židle). 
 • Chůze (chodítko, francouzské hole, po schodech). 
 • LTV (léčebná tělesná výchova) individuálně dle aktuálního stavu. 
 • Skupinové cvičení 1× denně (všední dny). 
 • Pasivní cvičení (dle potřeby). 
 • Dechová gymnastika. 
 • Protažení zkrácených svalů. 
 • Využití motomedu (terapeutický přístroj k procvičování paží a nohou). 
 • Odborný fyzioterapeut je přítomen pouze ve všední dny. 

CENÍK SLUŽEB HRAZENÝCH PACIENTEM

Položka  Cena včetně 21% DPH
Poplatek za doplňkové služby dle Všeobecných smluvních podmínkách.  450 Kč/ den
Vyplnění formulářů, či tiskopisů pro sociální zařízení  200 Kč/ ks
Vyplnění tiskopisů lékařem na žádost klienta  300 Kč/ ks

 

Bližší informace k úhradám najdete ve Všeobecných smluvních podmínkách.


PRAKTICKÉ INFORMACE K HOSPITALIZACI 

Pro koho je naše zařízení určeno?
Naše zdravotnické zařízení poskytuje pacientům dlouhodobou lůžkovou péči. Jedná se o pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. V SENATORIUM BRNO zajišťujeme nepřetržitou péči zkušeného zdravotnického personálu pod lékařským vedením. 
Jak žádat o přijetí k hospitalizaci? 
Přijetí pacientů probíhá na základě Žádosti o přijetí pacienta (ke stažení zde). Vyplněná žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele a rodinného příslušníka, případně zákonného zástupce. Součástí žádosti je i uvedení důvodu k hospitalizaci a vyjádření ošetřujícího lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Při přeložení pacienta z jiného zdravotnického zařízení vydává toto vyjádření ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí je to praktický lékař. Žádost o přijetí pacienta poté odborně zhodnotí náš lékař s přihlédnutím k aktuálním volným kapacitám našeho zařízení. Žadatele o přijetí nebo případném nepřijetí vyrozumí náš sociální pracovník. 
Jak je hrazena péče v našem zařízení?
Základní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Doplňkové služby poskytované naším zařízením jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu (více informací naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách). 
Jak se připravit na příjem?
Pro bezproblémové přijetí pacienta na oddělení si prosím připravte veškeré důležité osobní doklady (OP či pas, kartička zdravotní pojišťovny), podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Není potřeba mít u sebe větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci uvádíme níže. 

 

Personál pobočky

Primář

 • MUDr. Květoslava Barteysová

Vrchní sestra

 • Mgr. Kateřina Novotná

Lékař

 • MUDr. Hana Válková
 • MUDr. Marie Pojezná

Staniční sestra A

 • Jana Kirschová

Staniční sestra B

 • Mgr. Anna Bencová, Dis.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka OTEVŘÍT PROHLÍDKU

SENATORIUM nabízí

2 a 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizorem, wi-fi a lednicí
Vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta, pravidelný pitný režim
ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Zpětná vazba