Časté dotazy

1. Pro koho je vaše zdravotnické zařízení určeno?

V zařízeních SENATORIUM poskytujeme dlouhodobou lůžkovou péči pacientům v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Zajišťujeme jim nepřetržitou péči pod vedením lékaře a zkušeného zdravotnického personálu.

2. Co je nutné udělat pro přijetí pacienta do vašeho zařízení?

Pro přijetí pacienta do zařízení je v první řadě třeba podat Žádost o přijetí u sociálních pracovnic. Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem a rodinným příslušníkem, popř. zákonným zástupcem. V žádosti musí být uveden i důvod k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a vyjádření ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu pacienta (při překladu pacienta ze zdravotnického zařízení je to ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí vyjádření poskytne praktický lékař). Na základě odborného zhodnocení žádosti a dle aktuální volné kapacity zařízení je žadatel vyrozuměn o přijetí nebo případném nepřijetí sociálním pracovníkem.

3. Co má mít pacient s sebou při příjmu?

Při přijetí pacienta je nutné mít u sebe platný občanský průkaz nebo pas, kartičku zdravotní pojišťovny a podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Pacient by u sebe neměl mít větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci najdete ZDE.

4. Přijímáte pacienty imobilní? S demencí? Přijímající potravu pomocí sondy?

Po zvážení zdravotního stavu lékařem přijmeme také pacienty imobilní a pacienty s mírným stupněm demence, kteří jsou schopni spolupráce s lékaři, ošetřujícím personálem a rehabilitačními pracovnicemi. 

5. Jak dlouho u vás může být pacient hospitalizován?

Délka hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta a obvykle bývá 2–3 měsíce. 

6. Je ošetřující lékař stále k dispozici?

Zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče je určeno především pro stabilizované pacienty, kteří potřebují především nelékařskou zdravotní péči. Lékař je v zařízení přítomen vždy ve všedních dnech v běžné 8h pracovní době. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je volána rychlá záchranná služba a pacient je převezen do zařízení vyššího typu.

7. Jak je pobyt ve vašem zařízení hrazen?

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient hradí pouze příplatek za doplňkové služby, a to za každý jednotlivý den pobytu. Příplatky za doplňkové služby se liší dle zařízení. Podrobnosti týkající se doplňkových služeb naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách

8. Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zařízení zasílán důchod. Pro převzetí je třeba mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

9. Má pacient nárok na příspěvek na péči v případě hospitalizace ve vašem zařízení?

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči je povinen písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

10. Jaké jsou další možnosti umístění po hospitalizaci ve vašem zařízení?

Z našeho zdravotnického zařízení je pacient zpravidla propuštěn do domácí péče, kdy je naším cílem co nejvíce podpořit jeho soběstačnost, aby návrat bez problémů zvládl. Nicméně, vždy je potřeba nepodcenit i možnost, že pacient bude po návratu do domácí péče vyžadovat pomoc terénních sociálních nebo zdrav. služeb (pečovatelská služba, agentury domácí péče apod). Proto je velmi důležité, aby rodinní příslušníci aktivně komunikovali s našimi sociálním pracovníky, kteří jim předají informace, na co je potřeba se připravit, jaké jsou možnosti a co je třeba udělat. Pokud je návrat domů či k rodině nepravděpodobný, je nutné, aby rodinní příslušníci, či pacient sám, co nejdříve po zahájení hospitalizace zaslali žádosti o umístění do zařízení sociálních služeb, jako jsou odlehčovací služby či domovy pro seniory. Naši sociální pracovníci vám rádi i k tomuto poskytnou potřebné informace a kontakty.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Zpětná vazba