Návštěvní řád

Návštěvní doba

Návštěvní doba se může lišit dle jednotlivých sanatorií. Prosíme zkontrolujte si NÁVŠTĚVNÍ DOBU ZDE.

V odůvodněných případech a výhradně po domluvě s hlavní sestrou, staniční sestrou, či jinou službu konající zdravotní sestrou, lze dohodnout návštěvu i mimo tyto hodiny.

S ohledem na aktuální epidemiologickou, či jinak závažnou situaci, nebo v případě státních svátků a speciálních událostí se může návštěvní doba mimořádně upravovat. Za tímto účelem prosím sledujte naše webové stránky, kdy případné úpravy návštěvní doby vždy uvádíme ZDE.

Pravidla chování návštěvníků

Návštěva má povinnost při vstupu do budovy Senatoria nahlásit pracovníkům recepce své jméno, jméno pacienta, kterého chce navštívit a musí si také ověřit oddělení, na kterém je pacient v rámci budovy umístěn.

V průběhu návštěvy je návštěvě zakázáno pohybovat se po jiných odděleních, než na oddělení, ve kterém se nachází pacient. Návštěva se dále může pohybovat ve společných prostorách budovy jako jsou bufet, společenská místnost, vestibul, schodiště, výtahy.

Senatorium si vyhrazuje právo požadovat od návštěvy nasazený respirátor ve vnitřních prostorách budovy pokud tak rozhodne vedoucí lékař daného Senatoria. 

Přístup do Senatoria může být odepřen osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, osobám mající rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení, osobám, které nenahlásí jméno pacienta, nebo lidem prokazatelně postiženým nemocemi, které mohou ohrozit zdraví pacientů a zaměstnanců.

Vnášení léčiv, či jiných zdravotních nebo kompenzačních pomůcek je nutné vždy nahlásit zdravotním sestrám.

Vynášení léčiv, či jiného majetku Senatoria z areálu Senatoria je zakázáno.

Místo pro přijímání návštěv

Pacienti mohou přijímat návštěvy na svém pokoji, v denní místnosti na svém oddělení, v odpočinkových zónách na chodbách svého oddělení, nebo ve společenské místnosti.

Odchody pacientů z oddělení je vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem, staniční sestrou, nebo službu konající zdravotní sestrou.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Zpětná vazba