SENATORIUM OSTRAVA - JIH (Sanatorium JIH)

Pavlovova 2626/33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Na mapě

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

           

SENATORIUM OSTRAVA – Sanatorium JIH 

Jsme moderní nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí. Svým pacientům zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle Zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 9, písm. d), odbornost 9H9. Plně si uvědomujeme zodpovědnost, kterou na sebe opatrováním členů vaší rodiny přebíráme. U nás se vašim blízkým dostane té nejkvalitnější a nejodbornější péče v přátelském a rodinném prostředí. 

V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI VIDÍME BUDOUCNOST 

Snažíme se našim klientům co nejvíce usnadnit životní situaci, do které se může dostat každý z nás. Ať už úrazem, po operaci, těžkou nemocí, či únavou a vyčerpáním. Proto klademe tak velký důraz na ošetřovatelství, kterému přikládáme podobný význam jako péči léčebné, diagnostické a preventivní. 

K pacientovi se chováme vždy s respektem a uznáváme jeho individuální požadavky. Abychom zajistili tu nejkvalitnější péči vedoucí k navrácení zdraví či zmírnění fyzické i psychické bolesti, spolupracujeme s lékaři, odbornými a zdravotnickými pracovníky, ale také přímo s nemocnými a jejich nejbližšími. Naším cílem je stabilizace zdravotního stavu pacienta a jeho snadnější návrat domů. Jsme přesvědčeni, že u nás pacienti i jejich rodinní příslušníci naleznou vše, co od zařízení tohoto typu očekávají. 

K dispozici je jim 132 lůžek v prostorných a moderně vybavených dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. Veškeré prostory pro pacienty jsou bezbariérové. V souladu s požadavky zdravotních pojišťoven je v našem zařízení přítomnost lékaře zajištěna během pracovních dnů v dopoledních hodinách. Péči zajišťují plně vzdělaní a zkušení odborníci. Pracovní tým je tvořen lékařem, všeobecnými zdravotními sestrami, nižším zdravotnickým personálem, ergoterapeuty a sociální pracovnicí. 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME NAŠIM PACIENTŮM  

 • Nepřetržitá lůžková péče zkušeného zdravotnického personálu pod lékařským vedením. 
 • 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizorem, wi-fi a lednicí. 
 • Nadstandardní přístup k uspokojování individuálních potřeb pacientů. 
 • Aktivizační činnosti pod vedením kvalifikovaných odborníků. 
 • Maximální podpora soběstačnosti klientů. 
 • Vyvážená strava. 
 • Pravidelný pitný režim. 
 • Fyzioterapeut. 
 • Neplacené parkoviště v areálu nemocnice. 
 • Jako fakultativní (placenou) službu poskytujeme našim pacientům pedikúru a holiče. 

VYBAVENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ  

 • Sociální zařízení na každém pokoji. 
 • Lednice na pokoji. 
 • Televizní přijímač na pokoji. 
 • Wifi připojení k internetu zdarma. 
 • Moderní elektricky polohovatelná lůžka s pasivní či aktivní antidekubitní matrací. 
 • Vysoká i nízká chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací pomůcky. 

CENÍK SLUŽEB HRAZENÝCH PACIENTEM

Položka  Cena včetně 21% DPH
Poplatek za doplňkové služby (hradí všichni pacienti) dle Všeobecných smluvních podmínek)  100 Kč/ den
Ubytování na nadstandardním pokoji 2 lůžkovém  500 Kč/den
Ubytování na nadstandardním pokoji 1 lůžkovém  1500 Kč/ den
Vyplnění tiskopisů lékařem na vlastní žádost  300 Kč/ žádost
Kondiční cvičení ( fyzioterapeut ) - 30 min.  250 Kč
Magnetoterapie - balíček 10 terapií *  1 000 Kč
Tejpování (cena za 1cm tejpu) **  2 Kč
Kadeřnictví - stříhání vlasů (foukání, barvení po domluvě)  150 Kč
Pedikúra  200 Kč

 

*metoda, kdy je díky působení pulzního magnetického pole ovlivňována tkáň těla. Aplikuje se na daný segment s cílem úlevy od bolesti nebo podpory hojení. Vhodné diagnózy pro aplikaci jsou např. artrózy kloubů, zlomeniny, bolesti zad nebo otoky

** metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti, dochází k podpoře kloubů, svalů a vazů. Ulevuje od bolesti a zpevňuje daný segment.

Bližší informace k úhradám najdete ve Všeobecných smluvních podmínkách.


PRAKTICKÉ INFORMACE K HOSPITALIZACI

Pro koho je naše zařízení určeno?

Dle zákona č.372/2011 Sb. Je dlouhodobá lůžková péče poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit, a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. 

Pobyt v našem zařízení je určen osobám starším 18 let, pacientům v rekonvalescenci, po operacích a úrazech, a pacientům s neonkologickým onemocněním v závěrečné fázi života. 

Přijímáme pacienty z nemocničních zařízení, z oddělení následné péče, z léčeben dlouhodobě nemocných, i z domácího prostředí na doporučení praktického lékaře. 

Jak žádat o přijetí k hospitalizaci? 
Přijetí pacientů probíhá na základě Žádosti o přijetí pacienta (ke stažení zde). Vyplněná žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele a rodinného příslušníka, případně zákonného zástupce. Součástí žádosti je i uvedení důvodu k hospitalizaci a vyjádření ošetřujícího lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Při přeložení pacienta z jiného zdravotnického zařízení vydává toto vyjádření ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí je to praktický lékař. Žádost o přijetí pacienta poté odborně zhodnotí náš lékař s přihlédnutím k aktuálním volným kapacitám našeho zařízení. Žadatele o přijetí nebo případném nepřijetí vyrozumí náš sociální pracovník. 
Jak je hrazena péče v našem zařízení? 

Základní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Péči poskytujeme pojištěncům těchto zdravotních pojišťoven: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. 

Doplňkové služby poskytované naším zařízením jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu (více informací naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách). 

Jak se připravit na příjem? 
Pro bezproblémové přijetí pacienta na oddělení si prosím připravte veškeré důležité osobní doklady (OP či pas, kartička zdravotní pojišťovny), podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Není potřeba mít u sebe větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci uvádíme níže. 

Personál pobočky

Primář

 • MUDr. Kamila Šablaturová

Vrchní sestra


Sekretariát


Lékař

 • MUDr. Irena Blaschová
 • MUDr. Lenka Pirčová
 • MUDr. Pavel Tkadleček

Staniční sestra A


Staniční sestra B


Staniční sestra C

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka OTEVŘÍT PROHLÍDKU

SENATORIUM nabízí

2 a 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizorem, wi-fi a lednicí
Vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta, pravidelný pitný režim
ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Zpětná vazba